تابلو فرمان - کنترلر بوستر پمپ

این محصول با نمونه گیری فشار آب ساختمان و براساس پارامترهای از پیش تنظیم شده در صدد تثبیت فشار آب بر خواهد آمد.

  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395