کنترلر بوستر پمپ

توضیحات محصول

این محصول با نمونه گیری فشار آب ساختمان و براساس پارامترهای از پیش تنظیم شده در صدد نثبیت فشار آب برخواهد آمد

  • مشخصات محصول

  • مدل: ATPB 210
  • نام محصول: کنترلر بوستر پمپ