::: فایل آپدیت ( 14SS2 R/T ) :::
◄ دانلود فایل آپدیت ورژن 6.62 ►►

           📌 اضافه شدن یونیک آیدی در D1016 , D1017

           📌تاریخ آپدیت : 1399/12/05


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن 6.60 ►►

           📌 اصلاح دستور DPLSV برای محور دوم
           📌 فعال شدن دستور PID
           📌تاریخ آپدیت : 1399/11/22


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن 6.61 ►►

           📌 دستور PID مد Autotune
           📌تاریخ آپدیت : 1399/11/27
.


◄◄◄ دانلود فایل آپدیت ورژن 6.57 ►►►

          📌برطرف شدن ایراد دستور ATMR

          📌اضافه شدن قابلیت پروگرام از طریق HMI


◄ دانلود فایل آپدیت ورژن 6.55 ►►

          📌دستورات اضافه شده :

          📌 RTD , TRD , TWR                     


◄◄◄ دانلود فایل آپدیت ورژن 6.54 ►►►

          📌اسکن تایم ثابت

          📌اضافه شدن دستورات RAMP , DRAMP


بستن
مقایسه